99 yıllık büyük gurur

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından AKÜ’nün kuruluşunun 30. yıl etkinlikleri kapsamında “Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’e Giden Süreç: 99. Yılında Cumhuriyet” başlıklı panel düzenlendi

99 yıllık büyük gurur
99 yıllık büyük gurur Admin
Bu içerik 135 kez okundu.
Haberin galerisi için tıklayın!

Hibrit olarak gerçekleştirilen moderatörlüğünü AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Şahin’in yaptığı panele Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker ile birlikte öğrenciler katıldı.Moderatörlüğünü AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Şahin’in yaptığı panelde Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sadık Sarısaman ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Kurnaz Şahin konuşmacı olarak katıldı.Panelin açış konuşmasını yapan AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Şahin, Mustafa Kemal’in Cumhuriyet ile ilgili sözlerini aktararak bazı meslek gruplarına görevler yüklediğini söyledi. Şahin, “Mustafa Kemal; ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister yeni nesli bu yetenek ve kabiliyetle yetiştirmek sizin elinizdedir.’ Sözleri ile meslek grubuna görev veriyor. Bu meslek grubu öğretmenlerdir. Bizde bu sorumluluk bilinciyle akademisyenler ve eğitimciler olarak sizlere cumhuriyetin ilanına giden süreci ve kazanımlarını anlatacağız” diye konuştu.

BÜTÜN YETKİ HALKTADIR

Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sadık Sarısaman ise “Cumhuriyet’in İlan Süreci” konulu sunumunda yönetim biçimlerinden bahsetti. Sarısaman, “Mutlakıyet rejiminde bütün yetki bir kişiye verilmiş onu sınırlayan bir anayasa mevcut değil. Onların uymak zorunda oldukları kurallar mevcut değil. Bu şeklen böyle. Uygulama da töre, şeriata uyuyorlar. Sonuç itibariyle onları sınırlayan sonuçlar olsa bile teknik olarak bütün yetki bir kişide toplanmış vaziyette buna monarşi ya da mutlakıyet diyebiliriz. Halkın seçtiği meclisin yetkilerinin belirlendiği bir anayasanın da var olduğu sisteme ise meşrutiyet diyoruz. Hala da Avrupa’da meşruti krallıkla yönetilen ülkeler var. Bunun da en meşuru İngiltere’dir. Faka bu meşrutiyet dediğimiz zaman hepsini de kalıba basmış gibi aynı değil. Aynı olan kral, meclis, anayasa var. Bunların yetkileri farklı olabiliyor. Üçüncüsü ise cumhuriyet; artık kral yok ayrıcalıklı bir aile yok. Bütün yetki halktadır” diye konuştu.

JÖN TÜRKLER VE YENİ OSMANLILAR

“Atatürk olmaması halinde Türkiye’de Cumhuriyet’in ilan edilmeyeceğini kaydeden Sarısaman, “O dönem itibariyle ilerleyen süreçte Fransız İhtilali fikirlerini yansıtan aydınların kitapları okunuyor. Bu fikirleri özellikle Fransızca bilen idadi ve sultaniye öğrencileri ile askeri okul öğrencileri bu fikirleri biliyorlar. I. Meşrutiyetçi olarak bildiğimiz Jön Türkler ve Yeni Osmanlılar bu fikirleri işliyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyetten de haberdarlar. Fakat çoğunluğu cumhuriyete taraftar değiller. Mustafa Kemal daha genç yaştan itibaren Cumhuriyeti düşündüğüne dair anlatımlar var. Öğrencilik sırasında bir hocası ile konuşurken padişahlık dışında başka yönetim tarzlarının da olduğunu söylediği biliniyor. Subay olduktan sonra Makedonya’da 3. orduda görev yaparken arkadaşlarına seni harbiye seni hariciye nazırı yapacağım dediği söyleniyor” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KEMAL’İN BİRİKİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Kurnaz Şahin “Cumhuriyet’in Kazanımları” konulu sunumunda Cumhuriyetin ilan edilmesi ve sonrasında kazanılan süreçlerin Mustafa Kemal’in entelektüel birikimi ve karizmatik liderliği ile çok ilişkili olduğunu vurguladı. Şahin, “Çünkü Mustafa Kemal’e baktığımızda Milli Mücadele Döneminde Batı Cephesinde çok çetin muharebeler verilirken bile Fransa’nın 3. Cumhuriyet ideolojisini okuduğunu görüyoruz. Belli ki siyasi perspektifini geliştirmek istiyor. Cumhuriyetin kazanımları noktasında Mustafa Kemal’in o birikimi çok önemli. Ancak bir yönüyle de Mustafa Kemal, Tanzimat’tan itibaren Türk modernleşmesini yakından biliyor. Tanzimat’la birlikte bir dönüşüm var. Devlet aygıtının laikleşme perspektifi var. Bu süreç içerisinde Tanzimat’la birlikte Türk modernleşmesinde zaman zaman tökezlediğimiz noktalar da var. Ancak Cumhuriyet bu modernleşmenin kristalize olmuş bir hali olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

BÜTÇEDE AÇIK OLMAYACAK

Siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal hayatta Cumhuriyetin kazanımlarının çok fazla olduğunu açıklayan Şahin, şunları söyledi:“Bir kere milli egemenlik fikrinin oluşması kurucu felsefenin temel fikri. Kurucu felsefede milli egemenlik fikrinin kristalize olduğunu görmekteyiz. Cumhuriyetin kazanımlarından bir tanesi İstiklali Mali kavramıdır. Çünkü egemenliğin  kullanılması mali anlamda da bağımsızlık sürecine girilmesiyle olurdu. Bu kapsamda Mustafa Kemal’in Cumhuriyet dönemi iktisat politikasını belirlerken en önemli iki unsuru var: bütçenizde açık olmayacak ve para değerinizin yüksek olmasıdır. Bunun üzerinde İzmir İktisat Kongresi daha sonra Lozan Anlaşması ile birlikte kapitülasyonların kaldırılması bu ecnebi ekonomisinin yavaş yavaş çekildiğini görüyoruz. Cumhuriyetin mali yapısına baktığımızda hiçbir özel şirkete bir ayrıcalık tanımadan sadece eksik olduğu noktalarda iş gücü ve hizmet alımı yapan hiçbir şekilde ayrıcalık tanımayan ekonomik sistem oturtmaya çalıştığını görüyoruz. Öte yandan Cumhuriyetin bence en önemli kazanımlarından bir tanesi düalist yapıyı ortadan kaldırmasıydı.” ODAK HABER MERKEZİ

 

#AKÜ #gürsoyşahin #cumhuriyetbayramı #odakgazetesi #afyon
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
“Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz”
“Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz”
Bugün yüreğinde engel tanımayanların günü
Bugün yüreğinde engel tanımayanların günü