RESMİ İLANLAR
Giriş Tarihi : 18-05-2023 00:00

BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen 3 (Üç) adet taşınmazın ve Yeni Cezaevi - Çarşı Merkezi - Belediye Hizmet Binası - Otogar güzergâhlı dolmuş hattı işletme hakkının kiralama ihalesi ile 9 (Dokuz) adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR

S

 

Mahallesi

 

 

Ada

 

 

Parsel

 

 

Cinsi

 

 

Muhammen bedeli TL

 

 

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

 

 

Geçici teminat

 

 

1

Şazi

1919

2

İşyeri/1. Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm

₺1.750.000,00

30.05.2023

15.00

₺52.500,00

2

Şazi

1919

2

İşyeri/1. Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm

₺1.350.000,00

30.05.2023

15.10

₺40.500,00

3

Şazi

1919

2

İşyeri/1. Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm

₺1.800.000,00

30.05.2023

15.20

₺54.000,00

4

Şazi

1919

2

İşyeri/1. Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm

₺1.100.000,00

30.05.2023

15.30

₺33.000,00

5

Şazi

1919

2

İşyeri/1. Kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm

₺1.400.000,00

30.05.2023

15.40

₺42.000,00

6

Şazi

1919

2

İşyeri/1. Kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm

₺1.150.000,00

30.05.2023

15.50

₺34.500,00

7

Şazi

1919

2

İşyeri/1. Kat 20 Nolu Bağımsız Bölüm

₺1.450.000,00

30.05.2023

16.00

₺43.500,00

8

Şazi

1919

2

İşyeri/1. Kat 21 Nolu Bağımsız Bölüm

₺1.250.000,00

30.05.2023

16.10

₺37.500,00

9

İhsaniye

113

13

Kuyu ve Meydanlığı

₺10.000,00

30.05.2023

16.20

₺3.000,00

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

   S

Cinsi

Mahallesi/Yeri

Ada

Parsel

Yıllık Muhammen Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Kira Süresi

Geçici Teminat

1

İşyeri

Yenice

1705

3

₺51.000,00+KDV

30.05.2023

16.30

3 yıl

₺15.300,00 TL

2

Çay Ocağı

Bel. Hiz. Binası

1705

293

₺2.500,00+KDV

30.05.2023

16.40

3 yıl

₺750,00 TL

3

Tarla

Ethem KELEKÇİ

34

252

₺1.250,00+KDV

30.05.2023

16.50

3 yıl

₺375,00 TL

4

Dolmuş Hattı İşletme Hakkı Kiralama

₺67.500,00+KDV

30.05.2023

17.00

3 Yıl

₺20.250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satış ve kiralama ihaleleri Bolvadin Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 30.05.2023 tarihinde saat 15.00’de başlayacak olup Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 30.05.2023 Salı günü saat 12.00’ ye kadar aşağıdaki belgeler ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  ihale sürecinde şartname hükümleri uygulanacaktır.

               İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

               01-) Başvuru Dilekçesi,

               02-) Kanuni İkametgâh Belgesi,

               03-) Noter tasdikli imza sirküsü, (Kiraya verilecek taşınmazlar için)

               04-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

               05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

               06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

               07-) İsteklilerce her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

               İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

              01-) Başvuru Dilekçesi,

              02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

              03-) Ticaret Sicil Kayıt Belgesi

             04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

             05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

             06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

             07-) İsteklilerce her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

 -İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    İLAN OLUNUR