Advert
Advert
Advert
KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR!
BETÜL ÖZDEMİR

KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR!

Bu içerik 222 kez okundu.

 

İnsanlık tarihini incelediğimizde ülkemizi ve bütün dünyayı kapsayan bu uçsuz bucaksız coğrafya, farklı yüzyıllarda, farklı millet ve medeniyetler üzerinden birçok çatışma ve savaşa şahit olmuştur. Bu durumu göz önünde bulundurarak, şiddetin bir çözüm aracı olarak kullanıldığını söylemek çok da yanlış sayılmaz. Yüzyıllardır başvurulan bu yöntem ile hâkimiyet kurulan bu coğrafya şiddete meyilli yeni nesillere gebe kalmış, yine yüzyıllardır bu kısır döngü içerisinde bu çocukları dünyaya getirmiştir.

Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında yeri gelmiş toprak, yeri gelmiş altın, mal mülk ve servet elde etmek hatta cinsiyet üzerinde kurulmak istenen hakimiyet için kullanılan şiddet hastalıklı ruhların eseridir. Günümüzde de çaresinin bulunamadığı bu hastalıklı yaşamış olduğumuz 21.Yüzyıla kadar sirayet etmiştir. Bunun nedeni ise Habil ile Kabil'den bu yana insanlığın genlerine ince ince işlenmiş ve bu dönemde de birçok farklı kulvarda boy göstermeye devam etmiştir. Sonuç olarak şiddetin kökünün, insanlığın varoluşundan bu yana geldiğini görmekteyiz.

Şiddet insan psikolojisinde, cinsellikten sonra gelen saldırganlık içeren en güçlü ikinci dürtüdür. Yani şiddet içgüdüsel bir eylemdir ve insanın gücünün yettiği başka bir varlık üzerinde hakimiyet kurmak isteğinde kendini göstermektedir. Şiddetin günümüzde birinci muhattabı maalesef kadınlardır.

Bu konu farklı kulvarlarda ve farklı kategorilerde sınıflandırılmıştır. Bunları birkaç başlık altında toplayacak olursak şöyle diyebiliriz ;

-Kadına yönelik şiddet

-Aile içi şiddet

-Çocuğa yönelik şiddet

-Yaşlılara yönelik şiddet

-Hayvanlara yönelik şiddet

-İntihar

Bunları, insanın kendine ve bir başkasına uyguladığı şiddet çeşitleri olarak örneklendirebiliriz. Hepsi birbirinden önemli. Fakat bizlerin özellikle üzerinde durması gereken kısım 'Kadına yönelik şiddet' konusudur. Çünkü bütün bir nesli kadınlar yetiştirir. Kadına şiddet toplumda öncelikle aile içerisinde başlamak üzere iş hayatı, eğitim hayatı gibi günlük yaşantımızda yaşamımızı sürdürdüğümüz farklı alanlarda boy göstermektedir. Kadınlar gün içerisinde fiziki, sözlü ya da yazılı olarak birçok kez farklı şekillerde şiddete maruz kalmaktadır. Şiddete meyilli nesillerin yetişmesine sebebiyet veren nedenlerin temelinde ise ailede görülen anne, baba, ağabey ve çocuklar arasında geçen şiddet içerikli davranışlar örnek olmaktadır. Şiddetin meydana gelmesinde üzerinde duracağımız bir başka sebep silsilesi ise sosyal kültürel ve aile içerisi ekonomik faktörlerdir. Bunların başında toplumumuzdaki ataerkil mekanizma gelmektedir.

Bu mekanizma 'Erkekliği' kadına referansla tanımlamakta ve kadına ait olan her şeyin reddine dayandırarak hakimiyet kurmaktadır. Bu durumu Bourdieu'nun; “Kadınlığın kurucu ögesi olan bağımlı olma aynı zamanda erkekliğin inşasında rol oynamaktadır” sözleri ile daha iyi tanımlayabiliriz. Bu bağlamda kadına yönelik şiddet gücün, kaynağın ve iktidarın göstergesine dönüşmektedir. Sonuç olarak günümüzde kadınların maruz kaldığı şiddet kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da yerini alan 'Kadın erkek eşitliği' kavramı sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirememektedir.

Bugün, dünyada her yıl ortalama 700 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlendirildiğini görüyoruz Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının orta öğrenim dönemi başta olmak üzere geri kalan eğitim hayatını devam ettiremediği gerçeğini doğurur. Bu durum kadınlarımız üzerinde başka bir kalıcı hasar bırakmaktadır.

Çocuk gelinler, şiddet denen hastalığın yeni filizleri, kadına uygulanan şiddetin ekilmiş ve ekilmekte olan tohumlarıdır.

*

*

*

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Yarım elma gönül alıyor
Yarım elma gönül alıyor