Milletimiz destan yazdı! Milletimiz destan yazdı!

AK Parti'den Belediye Meclis üyesi Mahmut Ekici, meclis toplantısında gündem dışı bir konuşma yaparak yeni seçilen konsey başkanı Ahmet Akkent'i tebrik etti ve başarılar diledi. Ekici, gündem maddelerinin artışından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Önceden belirlenen 27 maddenin, sonradan 61 maddeye çıkarılmasının hukuka ve çalışma prensiplerine aykırı olduğunu belirtti ve bu konuda muhalefet şerhi koyduğunu ifade etti. Ayrıca inceleme yapmadan kabul edilen maddelerin olduğunu belirten Ekici, bundan sonra daha düzenli bir çalışma süreci beklentisini paylaştı.

Belediye Başkanı Köksal ise Mahmut Ekici'nin konuşması üzerine bir açıklamada bulundu. Maddelerin çoğunun daha önceki komisyon toplantılarında görüşülmüş ve sevk edilen maddeler olduğunu ifade etti ve imar komisyonundaki AKP temsilcisi Tahsin Aydın ile bu konuyu görüşmesi gerektiğini önerdi. Başkan, vatandaşın mağduriyetinin önlenmesine dair kararlar alma gereklilikleri üzerinde durdu ve komisyonun çeşitli maddeler üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca, bazı önerilen maddelerin, afet durumları dışında, vatandaşların menfaatine olduğunu belirtti. Köksal, vurgulayarak sürecin daha şeffaf hale getirilmesine yönelik beklentilerini ifade etti.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Mahmut Ekici, komisyon süreci ve ilave maddelerin gereklilikleri konusunda tekrar söz alarak, komisyonun önemini ve vatandaşın işlerinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Yüzme havuzunun kullanımı ve şarj istasyonları fiyatlama konusunda görüşülmüş iki konuya değinen Ekici, kamuoyuna açık bir şekilde itirazlarını dile getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin tartışmalı geçen bu toplantısı, özellikle ilave maddelerin gündeme getirilmesi ve açıklanması konularındaki farklı görüşler nedeniyle dikkat çekti. Meclis üyeleri arasındaki etkileşim, yerel yönetim çalışmalarının işleyişi ve halkın menfaatlerine olan odaklanmayla ilgili komisyonların önemini ve sorumluluklarını gözler önüne serdi.

Kaynak: CEMİLE KAYTAN