Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, fakülte ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında görevli akademik danışmanları bilgilendirme toplantılarıyla buluşturdu.

Afsüafsü (3)

Toplantıların Detayları

Toplantılarda, her iki birimin görev alanları, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı. SKS Daire Başkanı ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Filiz Özden Yılmaz, öğrenci memnuniyetini artırmak adına özen gösterilmesi gereken konular hakkında akademik danışmanlara önerilerde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi Vali Yiğitbaşı, Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi

Afsüafsü (4)

Üniversitedeki sosyal, kültürel, mesleki ve sportif faaliyetler ile yemekhane, kafeterya, kantin, kırtasiye ve burs imkânları gibi konularda kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, akademik danışmanlar tarafından dile getirilen sorular, birim personeli tarafından detaylı bir şekilde cevaplandırıldı.

Afsüafsü (5)