Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Merkez Bankası başkanını değiştirme yetkisini oybirliğiyle iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin Yeni Baskani 21 Martta Secimle Belirlenecek Y9NqCHP'nin Başvurusu Sonuçlandı

AYM, CHP'nin 703 sayılı KHK'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı 6 yıl sonra karara bağladı.

Anayasa Aykırılığı

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti ve TBMM’den yetki alınmadan yapılan bu değişikliklerin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kararla birlikte 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerinin anayasaya aykırı olduğuna karar verildi.

Kararın Gerekçesi

AYM'nin kararında anayasaya aykırılık sorunu başlığı altında iptal edilen yetki hakkında şunlar ifade edildi:

"1211 sayılı Kanun’un 25. maddesinin birinci fıkrasında Merkez Bankası Başkanının (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceği hüküm altına alınmakta iken dava konusu kuralla anılan fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde "acemi kasaplar" hastanelik oldu! Kurban Bayramı'nın ilk gününde "acemi kasaplar" hastanelik oldu!

**Merkez Bankası başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır."

Karar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Oybirliğiyle alınan karar, 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: GAMZE KOÇAK