Afyonkarahisar’a Önemli Ziyaret! Afyonkarahisar’a Önemli Ziyaret!

Bakanlik Ihbar Edene Kallavi Para Odulu Veriyor Gorur Gormez Hemen Bildirin 640X331

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) verilerine göre kayıt dışı ekonomi, son dönemde gelişmiş ülkelerin yanı sıra az gelişmiş ve aynı zamanda da gelişmekte olan ülkelerin de karşılaştığı bir sorun haline gelmiştir.

Kayıt dışı ekonomik sektörün azaltılması, ekonomik alandaki istikrar, gelir dağılımı ve aynı zamanda da istihdam gibi pekçok makroekonomik faktörde uzun vadeli iyileşmelere katkıda bulunmaktadır. Ayrıca ekonominin verimliliğinin artması, bütçe gelirlerinin artması, rekabet gücünün artması şeklinde olumlu etkileri de beraberinde getirmekte.

 Kayıtlı ekonomiye başarılı bir geçiş için kamu kurumlarının, birliklerin, STK’ların ve toplumun tüm kesimlerinin etkin desteğiyle birlikte işbirliği de gereklidir. Bu bağlamda vatandaş raporlaması kayıt dışı faaliyetlerin tespit edilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Gerçek raporlar hazırlayan vatandaşlar teşvik edilirken diğer taraftan da destekleniyor. Geçen yıl 176 kişi vergi kaçırdığını bildirdi. Geçtiğimiz yıl beyanları doğrulananlara vergi indiriminden pay alınırken, beyan edenlere toplam 14 milyon 832 bin 566 lira tutarında bir ikramiye ödendi.

İHBAR EDENLERE İKRAMİYE VERİLİYOR!

Bakanlik Ihbar Edene Kallavi Para Odulu Veriyor Gorur Gormez Hemen Bildirin 64421

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 2019’da 411 kişiye toplam 12 milyon 300 bin 472 lira, 2020 yılında 249 kişiye toplam 12 milyon 345 bin 691 lira, 2021 yılında 253 kişiye toplam 11 milyon 674 bin 279 lira ve 2022 yılında da 251 kişiye toplam 12 milyon 390 bin 551 lira tutarında ihbar ikramiyesi verilmiştir.

Böylece son 5 yılda 1340 vergi kaçıran ihbarcıya toplam 63 milyon 543 bin 559 lira ödül ödendi.

İhbar ikramiyesinin aslında ihbarcının vergi kaçakçılığı hakkında sağladığı bilgilerin doğruluğuna bağlı şekilde birikmiş vergilerin ve vergi kaybı cezalarının %10’u esas alınarak hesaplanır. Bildirim ücretinin bir kısmı genel olarak başvuru sahibine peşin ödenir. Geri kalanı vergi kaçakçılığından elde edilen gelirdir.

Kaynak: FATMA SEDA CAN