Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, “Ahilik; bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamd vardır, şükür vardır, kanaat vardır. Ahilik sadece ticari bir meşguliyet değil, manevi değerlerimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün muhafızıdır.”

Yazı işleri müdürüne, kaymakamdan başarı belgesi Yazı işleri müdürüne, kaymakamdan başarı belgesi

Karaman, “Anadolu’nun manevi mimarı Ahi Evren’in kurduğu Ahilik teşkilatı, bir meslek örgütü olmasıyla birlikte dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılan, bilginin, hoşgörünün, dostluğun, mertliğin ve dayanışmanın birleştiği, üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi düzenleyen, günümüz esnaf ve sanatkârlarına yol gösteren önemli bir rehberdir. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolü olan Ahiliğin ruhunu yaşatan ve nesilden nesile aktaran kıymetli sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” dedi. F/Ö