Kurban Pazarlarında Sahte Paraya Karşı IBAN'lı Önlem! Kurban Pazarlarında Sahte Paraya Karşı IBAN'lı Önlem!

Yeni getirilen düzenlemeler kapsamında, özellikle düşük gelirli bireyler büyük fayda görecek. Yapılan gelir testine istinaden, eğer bir kişinin aylık kazancı asgari ücretin üçte biri miktarından daha düşükse, devlet bu kişilerin prim borçlarını ödeyecek ve onlara sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunacak.

Yeni mezun gençlere yönelik olarak sağlanan destekler arasında, mezuniyet sonrası ilk iki yıl içinde GSS prim ödemelerinin ertelenmesi ve bu süreçte sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilme imkanı bulunuyor. Ayrıca, düşük gelir seviyesine sahip ailelerin çocukları için, 18 yaşına kadar veya lise ve üniversite eğitimleri devam ettiği sürece, belirlenen yaş sınırlarına kadar devlet tarafından sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanacak. 

Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilere, eğitim kayıtları tamamlandıktan sonraki ilk üç ay içerisinde başvurmaları halinde, 536 Türk Lirası ödeyerek sağlık sigortasından yararlanma imkanı sunulmaktadır.

Diğer yandan, 18 yaşını doldurmamış Türk vatandaşları, velilerinin sigorta statülerinden etkilenmeksizin, sağlık hizmetlerine ücretsiz olarak erişebilmektedirler. Eğitimlerini tamamlamış genç yetişkinler içinse, mezuniyet sonrası ilk iki yıl boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkı tanınmış, ancak bu süre zarfında GSS prim ödemeleri gerekmektedir.

BAĞ-KUR veya GSS prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip olacaklardır, fakat borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Sigortalı bireyler, genel sağlık sigortası primlerini bir defada ödeyemiyorlarsa, isteğe bağlı sigorta primleri ve hizmet borçlanmalarını topluca ödeme seçeneğine sahiptirler. Ayrıca, maluliyet, yaşlılık veya ölüm sigortası primleri ödeyen çalışanlar, bu ödemeleri geri alma hakkına da sahiptirler. Bu düzenlemeler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. 

Kaynak: SEDA CAN