Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda  yer alan ilçemiz değişik yerlerinde bulunan  taşınmazları Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeni ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden acık arttırma suretiyle  kiraya verilecek ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden acık arttırma suretiyle ticari arsalar satılacaktır.

1-   İhale 16.05.2024 tarih perşembe günü saat 09:30’da Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.

2-   Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda  yer alan ilçemiz değişik yerlerinde bulunan  taşınmazları Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeni ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden acık arttırma suretiyle  kiraya verilecek

S.NO

ADRESİ

ADA/PARSEL

CİNSİ

MUHAMMEN TOPLAM BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE SAATİ

1

AKTAŞ MAH.CUMHURİYET CAD. NO:52-103

784/40

İŞ YERİ

15.000,00 TL

500,00 TL

250,00 TL

09:30

2

AŞAĞI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:38/3

168/17

İŞ YERİ

35.000,00 TL

1.100,00 TL

250,00 TL

09:35

3

AŞAĞI MAH. SELCUK CAD. NO:16/106

167/17

İŞ YERİ

8.000,00 TL

250,00 TL

250,00 TL

09.40

4

ORTA MAH. ZAFER CAD. NO:52A

748/1

İŞ YERİ

25.000,00 TL

750.00 TL

250,00 TL

09:45

5

ŞİRİNEVLER  MAH. Y. ÇENGEL CAD. NO:90

46/170

İŞ YERİ

12.000,00 TL

360.00 TL

250,00 TL

09:50

6

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:212

986/14

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

09:55

7

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:216

986/16

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

10:00

8

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:218

986/17

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

10:05

9

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:220

986/18

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

10:10

10

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:222

986/19

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

10:15

11

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:224

986/20

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

10:20

12

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:226

986/21

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

10:25

13

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:238

986/26

İŞ YERİ

8.000,00 TL

250,00 TL

250,00 TL

10:30

14

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:248

986/32

İŞ YERİ

8.000,00 TL

250,00 TL

250,00 TL

10:35

15

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:252

986/33

İŞ YERİ

8.000,00 TL

250,00 TL

250,00 TL

10:40

16

ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:254

986/34

İŞ YERİ

8.000,00 TL

250,00 TL

250,00 TL

10:45

17

DEMİRAĞAÇ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:183/1

848/117

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

14:00

18

VAKIF MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:1

893/4

İŞ YERİ

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL

14:05

19

BAHÇELİEVLER MAH. ŞEH.CEN. KARATAŞ CAD. NO:83

614/3

İŞYERİ

22.000,00 TL

700,00TL

250,00 TL

14:10

3-  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda  yer alan ilçemiz İstasyon mah. bulunan  taşınmazları    Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeni ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden acık arttırma suretiyle ticari arsalar satılacaktır.

NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

ALAN (M2)

CİNSİ

MUHAMMEN TOPLAM BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE SAATİ

1

İSTASYON

589/4

11.497,42

ARSA

2.874.355,00 TL

86.250,00 TL

5.000,00 TL

14:15

2

İSTASYON

586/2

6114,32

ARSA

1.589.723,20 TL

47.700,00 TL

5.000,00 TL

14:20

3

İSTASYON

586/3

6113,11

ARSA

1.589.108,60 TL

47.700,00 TL

5.000,00 TL

14:25

    4-   İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

            a)Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.

            b)Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.

            c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve ticari sicil  gazetesi.

            d)Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza    

              sirküsü.

             e) Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

             f) Ticari arsalar için başvuran tüzel kişi ve kişiler mimari proje sunmak zorundadır.                     

 5-   İhale katılacaklar 15.05.2024 tarihinde saat 17:00 ‘a kadar istenilen belgeleri Belediyemiz   

            ilgili birimlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

 6-   İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.            

 7-   Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

#ilangovtr Basın No ILN02025368