Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, elektrik dağıtım sektörünün bugüne kadar Türkiye ekonomisine 30 milyar dolarlık katkı sağladığını belirtti. Erdeniz, 2024-2025 yıllarında sektör yatırımlarının 4 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

2024 Mayis 20240610 2 64257062 101861887

Finansman Erişimi ve Sektörün Ekonomiye Katkısı

Erdeniz, şirketlerin yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için finansman erişimi konusundaki sıkıntıların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Elektrik dağıtım sektörünün bugüne kadar 13 milyar dolar özelleştirme tutarı ve sonrasında 16-17 milyar dolar yatırım ile ekonomiye büyük katkı sağladığını belirten Erdeniz, 2023'teki deprem etkilerine rağmen 2 milyar dolarlık yatırım yapıldığını vurguladı.

2024 Mayis 20240610 2 64257062 101861888

Yenilenebilir Enerji ve Gelecek Projeksiyonları

Altın fiyatlarında deprem etkisi! Çakılacak mı, uçacak mı uzman isim açıkladı! Altın fiyatlarında deprem etkisi! Çakılacak mı, uçacak mı uzman isim açıkladı!

Son 10 yılda dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin 5,5 kat, Türkiye'de ise 8,5 kat arttığını ifade eden Erdeniz, gelecek 10 yılda Türkiye'de ve dünyada yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin %50 seviyesine ulaşacağını belirtti. Türkiye'nin kurulu gücünün ise 190 bin megavata ulaşacağını öngörüyor.

Erdeniz, elektrik dağıtım sektörünün omurgasının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu dönüşüm için finansmana erişim ve sürdürülebilir fiyat politikalarının önemini vurguladı. Bu iki konu çözüldüğünde, sektörün hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye uyum sağlayacağına inandığını belirtti.

Elektrik Ekosistemi ve Kayıp Kaçak Oranları

Erdeniz, elektriğin üretimden tüketime kadar 950 milyar liralık bir ekosistem olduğunu belirtti. 2013-2023 döneminde sektörün %15,9 kayıp kaçak oranından %10,5 seviyesine indiğini, 2023'teki depreme rağmen bu seviyeyi koruduklarını ifade etti. Kayıp kaçak oranını %10'un altına indirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Erdeniz, enerji tasarrufu ve verimliliği konusuna da değinerek, bu alanlarda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu binasında uygulanan projelerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

2030 yılına kadar 1,2 milyon armatürün LED'e dönüştürülmesinin planlandığını belirten Erdeniz, bu dönüşümün %45-75 arasında tasarruf sağlayacağını öngörüyor. Elektrik dağıtım şirketleri olarak bu hedefi bütçelerine aldıklarını ve uygulamaların önemini vurguladı.

Kaynak: AA