Ettehiyyatü duası, İslam dini için büyük önem taşıyan bir duadır. Tahiyyat duası olarak da adlandırılan bu dua, namaz kılanların ezberlemesi gereken dualar arasındadır. Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu hakkında detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Ettehiyyatu Duası

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI 

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ettehiyyatü Duası Fazileti ve Anlamı

Ettehiyyatü duasının fazileti ve sırlarını anlamak, İslam'ı derinlemesine öğrenmek açısından önemlidir. Peygamber Efendimiz'in Miraç gecesi Allah ile selamlaşırken sarf ettiği bu sözlerin manasını bilmek ve anlamak gereklidir.

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un sakatlıklarıyla ilgili açıklama Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Hz. Peygamber Efendimiz (SAV), "Bunu söylediğiniz zaman Allah’ın rahmeti ve bereketi gökte ve yerde bulunan her salih kula erişir." buyurmuşlardır. Bu dua, Allah'a selam vermenin bir yolu olarak kabul edilir ve namaz kılanların bilmesi gereken önemli dualardan biridir.

Ettehiyyatü Duası Ne Zaman Okunur?

Ettehiyyatü duası, beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunur. İki rekât namazların ikinci rekatında, üç rekât kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. Ayrıca dört rekât namazların ikinci ve dördüncü rekâtındaki oturuşlarda da okunur. Bu nedenle, namaz kılan her Müslümanın bu duayı ezberlemesi önemlidir.

Namazda Ettehiyyatü Yerine Ne Okunabilir?

Namaz sırasında Ettehiyyatü duasının yerine herhangi bir dua okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmez. Peygamber Efendimiz, ashabına "Namazda her oturuşta Ettehiyyatü Lillahi deyin." buyurmuşlardır. Bu nedenle, namaz kılarken Ettehiyyatü duasını ezberlemek ve okumak önemlidir.