Sabri Bektöre konferans salonunda düzenlenen ve Moderatörlüğünü İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ciğerci yaptığı panelde; Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, Yabancılar Çalışma Grup Başkanı Hasan Hüseyin Üzmez ile Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Hüseyin Özcan konuşmacı olarak yer aldı. Panelin açış konuşmasını yapan İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ciğerci, göç kavramının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi. Ciğerci, İl Göç Uzman Yardımcısı mesleğinin kariyer mesleği olduğunu ifade etti.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ

Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş ise Göç Hukukunun 1951 Cenevre Sözleşmesine dayandığını belirtti. Türkiye’nin Cenevre Sözleşmesine şerh koyduğunu kaydeden Kurtuluş, şunları söyledi: “Biz Göç Hukukumuzu Cenevre Sözleşmesinden alıyoruz. Taraf ülkelerden biriyiz. Bu sözleşmeye taraf oluyoruz. Bu sözleşmeye büyük bir şerh düşüyoruz. Biz göçmen hukukunu kabul edelim ama bizim ülkemizin ayrı bir dinamiği var diyoruz. Asya ve Avrupa arasında köprüyüz. Bizim coğrafi konumuz gereği daha farklı göç meselemiz var. O yüzden biz coğrafi bir kısıt şartıyla alıyoruz. Coğrafi kısıtın bize faydası; ülkemize gelen göçmeni eğer ki doğudan gelen, nispeten ekonomik gelişimini tamamlayamamış, daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden göç aldığımız da biz bu kişilerin bize koruma talebi doğrultusunda biz bu kişilerin koruma başvurularını alırsak bunlara şartlı mülteci diyoruz. Burada 5 maddi unsur var. Bir kişinin dili, dini, ırkı, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya ülkesinde herhangi bir siyasi düşüncelerinden dolayı şiddet göreceğini, işkenceye maruz kalacağını veya hapis edileceğini düşünen bir kimse ikinci bir ülkeye müracaat ettiğinde, koruma başvurusunda bulunduğunda başvuruyu alıp 5 unsurdan herhangi birinin karşılığı olduğundan eminseniz ona bir statü veriyorsunuz.”

UZMANLAR DEĞERLENDİRİYOR

Şartlı mülteci başvurusu ve aşamalarını anlatan Kurtuluş, “Bir göçmen gelir; statü başvurusunda bulunur. Bu başvuru aşamasını alırsınız, bekletirsiniz. Sonra sırasıyla başvuruş sırasına göre il göç uzmanları marifetiyle değerlendirirsiniz. Bu başvuruları değerlendirirken de kendi ülkesindeki geliş sebebini; o ülkenin menşei ülke bilgisine kadar çok detaylı bir analiz yaparak ondan sonra kişiyi mülakata alıyorsunuz ve uzun bir mülakattan sonra bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bu tamamen uzmanların verdiği bir karar. Bu kişi bu statüyü hak ediyorsa biz o kişiye şartlı mülteci diyoruz. Biz kişiye bu statüyü tanımlarsak ancak ve ancak üçüncü bir ülkenin kabul etmesine kadar ülkemizde tutuyoruz” dedi. Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Yabancılar Çalışma Grup Başkanı Hasan Hüseyin Üzmez ile  Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Hüseyin Özcan ise İl Göç Uzman Yardımcılığı kariyerini anlatarak, öğrencileri mevzuat hakkında bilgilendirdi. Panel soru cevabın ardından sona erdi. ODAK HABER MERKEZİ

 

Editör: TE Bilisim