Afyonkarahisar Belediye Meclisinde alınan bir karara ‘Kanuna aykırı’ olduğu gerekçesiyle itiraz şerhi koyan AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Bülent Eser ile Belediye Meclis Üyesi AK Partili Mahmut Ekici konu hakkında yargıya başvurmuşlardı.

Bu konu ile ilgili haberimize Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın cevabı ise, konuya daha ilginç bir boyut getirdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kanunsuz olduğu belirtilen Belediye Meclis Kararını savunurken yaptığı açıklamada, ‘Şöyleki; geçmiş dönem Başkanlarımızdan gerek Burhanettin Çoban, gerekse de Mehmet Zeybek döneminde de söz konusu satışlar ve takas için Belediye Encümenine aynı şekilde yetki verilmiş, rutin olarak uygulanmış, bahse konu karar ile de uygulama yapılmasının devamlılığı sağlanmıştır’ dedi.

İşte Burcu Köksal’ın bu açıklamasına tepkiler gecikmedi.

Bazı ilgililer yaptıkları açıklamada, ‘Hani Burcu Hanım farklı olacaktı? Hani Belediye ile ilgili iş ve işlemlerin hepsinde şeffaf olunacaktı? Önceki dönemde de böyle yapılıyordu denilerek savunma olur mu? İşine nasıl geliyorsa öyle davranacak demek ki. Seçim öncesi verdiği sözler unutuldu anlaşılan’ dediler.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

BURCU KÖKSAL’IN AÇIKLAMASINA KARŞI

ODAK HABER MERKEZİNDEN

KAMUOYU AÇIKLAMASI


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu KÖKSAL'ın 30.05.2024 tarihli yazılı açıklamalarına istinaden Haber Merkezimizin de bir açıklama yapması zaruri olmuştur.

Bu tür konularda hiç bir Belediye Başkanı veya siyasi bir konuyu tarafsız bir şekilde haberleştiren basın kuruluşlarına saldırmazken, Afyonkarahisar Belediye Başkanının ODAK’a saldırı niteliği taşıyan açıklaması, basın özgürlüğü savunucusu sanılan Burcu Köksal ile ilgili olarak bir hayal kırıklığı yaşatmıştır.
Kaldı ki o haberde yorum yoktur ve AK Partili Belediye Meclis Üyelerinin Meclis Kararını Yargıya taşımalarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.


ODAK Haber Merkezince Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeleri tarafından Meclis kararının iptali istemiyle açılan dava nedeniyle haber yapılmış ve Meclis üyelerince hukuksuz olduğu düşünülen karar haber başlığı ve metninde yer almıştır.

Afyonkarahisar Belediyesi Meclisinin 2024 yılı Mayıs ayı toplantısının, 02.05.2024 tarihli toplantısında almış olduğu 149 sayılı meclis kararı ile; mülkiyeti Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazlardan 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi uyarınca hisseli ve artık parsellerin özel mülkiyet sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile diğer hissedarlara satışı ile yol, yeşil alan, belediye hizmet alanında kalan kamu yararı olan Afyonkarahisar Belediyesi tarafından istimlaki gereken gayrimenkullerle karşılıklı olarak gayrimenkul trampa (takas) işlemi yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine" karar verilmiştir. Belediye Meclisine ait yetkilerin süre ve kapsam yönünden herhangi bir sınırlama getirilmeksizin Belediye Encümenine devredilmesine dair alınan bu kararın, hukuka ve kanuna aykırı olduğu düşünmeleri ve Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin hakları korumak maksadıyla ilgili dava Meclis Üyeleri Mahmut Ekici ve Bülent Eser tarafından açılmıştır.

Meclis kararına konu taşınmazlar hakkında tasarrufta bulunmak amacıyla belediye encümenine yetki verildiği, ancak taşınmazların ada ve parsel numaraları belirtilmeksizin, tüm taşınmazların tasarrufu konusunda yapılan yetki devrinin, sınırları açıkça belirlenen bir yetki devri niteliği taşımadığı, davaya konu yetki devrinin yetkinin sınırlarının belirlenmesi suretiyle devredilmesi ilkesi ile amaçlanan hukuki ve kamusal yararı aşar nitelikte olduğu, bu itibarla, anılan dava konusu belediye encümeni kararında hukuka uygunluk bulunmadığı ve hukuk güvenliği ve idarenin kanuniliği ilkesine aykırılık taşıdığı iddiasıyla dava ikame edilmiştir.


Belediye Başkanının yargıya konu olmuş bir uyuşmazlıktan dolayı kamuoyunu ve mahkemeleri yanıltıcı şekilde gerçekleri ihtiva etmeyen, "Meclis Kararının hukuka aykırı olmadığı ya da kanunsuz bir karar olmadığına ilişkin" yorumunu, yine yetkili olmadığı bir konuda TÜRK Mahkemelerinin yerine geçerek yetki gaspı ile beyan ettiğini siz kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

Çok kıymetli Afyonkarahisar Halkının oyları ile seçilmiş Belediye Meclisinin yetkisinin, sınırları belirlenmeden içerisinde atanmış üyelerin de yer aldığı Belediye Encümenine devri 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesine de aykırılık taşıdığı aşikardır.
 

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNCELİKLE KENDİSİ İÇİN GEREKLİDİR

Konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ODAK’a da ayar vermeye çalışan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın daha önce defalarca kez Basın Özgürlüğüne ilişkin açıklamalarını hatırlamasını temenni ediyoruz ve Burcu Köksal’ın açıklamasındaki o ifadelere İTİBAR ETMEDİĞİMİZİ açıkça belirtiyoruz. Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla çekinmeden bu tür haberlere de yer vereceğimizi öncelikle Belediye Başkanı Burcu Köksal’a iletiyoruz.

Kendisi de bilmelidir ki Afyondaki özgür basın öncelikle kendisi için gereklidir.

HALKIN UMUDU BURCU BAŞKAN! HALKIN UMUDU BURCU BAŞKAN!

Kaynak: ODAK HABER MERKEZİ