1)                  Zafer Mahallesi Çaltepe Mevkiinde bulunan İhsaniye Orman içi C tipi mesire alanı Çaltepe Frig vadileri sosyal tesisleri ile çevresinin Açık teklif usulü ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3  (üç) yıllığına kiralama ihalesine, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şahinler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 43 Ada 25 Parsel Zemin kat Z1 nolu  183,77 m2, Zemin Kat Z2 nolu 88,59 m2, Zemin Kat Z3 nolu 93,97 m2 lik İş yeri vasıflı dükkânların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3  (üç) yıllığına kiralama ihalesine, Mülkiyeti Belediyemize Ait Fatih Mahallesi Karahisar Caddesinde bulunan 3229 parsel Zemin kat A1 nolu  55,60 m2, Zemin Kat A2 nolu 53,00 m2, Zemin Kat A3 nolu 54,58 m2 , Zemin kat Z4 nolu  70,73 m2, lik Dükkan vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3  (üç) yıllığına kiralama ihalesine çıkılacaktır.

2)                   

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

ZEMİN KAT ALANI

ASMA KAT ALANI

TOPLAM ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

C tipi mesire alanı Çaltepe Frig vadileri sosyal tesisleri ve çevresi

5.000,00  TL+KDV

5.400,00 TL

43

25

Z1

97,33 m2

86,44 m2

183,77 m2

7.500,00  TL+KDV

   8.100,00 TL

43

25

Z2

52,96 m2

35,63 m2

88,59 m2

5.000,00  TL+KDV

5.400,00 TL

43

25

Z3

56,17 m2

37,80 m2

93,97 m2

5.000,00  TL+KDV

5.400,00 TL

0

3229

A1

55,60 m2

0m2

55,60 m2

3.000,00  TL+KDV

3.250,00 TL

0

3229

A2

53,00 m2

0m2

53,00 m2

3.000,00  TL+KDV

3.250,00 TL

0

3229

A3

54,58 m2

0m2

54,58 m2

3.000,00  TL+KDV

3.250,00 TL

0

3229

B1

70,73 m2

0m2

70,73 m2

3.000,00  TL+KDV

3.250,00 TL

3)      10.05.2024 günü Belediye Hizmet Binasında encümen huzurunda yapılacaktır.

C tipi mesire alanı Çaltepe Frig vadileri sosyal tesisleri 10.05.2024 günü saat 14:30’de

43 Ada 25 Parsel Zemin kat Z1 nolu  183,77 m2 Dükkanın 10.05.2024 günü saat 14:45’de.

43 Ada 25 Parsel Zemin kat Z2 nolu  88,59 m2 Dükkanın 10.05.2024 günü saat 15:00’da.

43 Ada 25 Parsel Zemin kat Z3 nolu  93,97 m2 Dükkanın 10.05.2024 günü saat 15:15’de   

3229 Parsel Zemin kat A1 nolu  55,60 m2 Dükkanın 10.05.2024 günü saat 16:00’da

3229 Parsel Zemin kat A2 nolu  53,00 m2 Dükkanın 10.05.2024 günü saat 16:15’da

3229 Parsel Zemin kat A3 nolu  54,58 m2 Dükkanın 10.05.2024 günü saat 16:30’da

3229 Parsel Zemin kat B1 nolu  70,73 m2 Dükkanın 10.05.2024 günü saat 16:45’da

4)  İhaleye girmek isteyen;

Kişilerden;

a.             Yerleşim Yeri Beyannamesi

b.             Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c.              Geçici Teminat Belgesi

d.             İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

Tüzel Kişiliklerden;

a.             Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

b.            İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c.             Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

d.            Geçici Teminat Belgesi

e.             İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

5)                  Posta ile yapılacak müracaatlarda vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6)                  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7)                  İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini belediyemizden öğrenebilirler. Fakat ihaleye girebilmeleri için 50,00-TL karşılığında Şartnameyi Belediyeden satın alarak İhale Dosyasında bulundurmak zorundadırlar.

#ilangovtr Basın No ILN02021462