ESAS    NO    :2018/862
KARAR NO    :2023/889

Mahkememizin 12/10/2023 Tarihli kararı ile  sanıklar Hasan  ÇEVİK, Osman SALARASLAN, Ersan ÇEVİK ve Hüseyin SALARASLAN hakkında karar verilmiştir. 
Kendisine tebligat yapılamayan  kolluk marifetiyle yapılan araştırmada da adresi tespit edilemeyen  Şener ve Ayşe oğlu 10/03/1982 Sandıklı doğumlu, (T.C.188.......466)  Çakır Mah. Papatya Sok. No:4 Sandıklı/Afyonkarahisar adresinde ikamet eden müşteki İbrahim ÇETİN'e gerekçeli kararın ilanen tebliğ edilmiş olduğundan, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra gerekçeli karar müşteki İbrahim ÇETİN'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve bunu takip eden 7 gün içerisinde Mahkememiz Katibine yapılacak başvurunun tutanağı geçirilmesi veya Mahkememize yazılı dilekçe verilmesi üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf edebileceği, aksi halde gerekçeli kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN02011288