Afyonkarahisar ili,  Merkez ilçesi,  Çavuşoğlu mah/köy  9 Cilt,  69 Aile sıra no sırada nüfusa kayıtlı 21925177004 T.C. Nolu, 05/01/1948 doğumlu 23/11/2020 tarihinde vefat eden müteveffa ABDÜLKADİR MAYATEPEK mirası, yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN02011015