Kırklareli Çağlayık'ta 5.032 metrekare tarlanın özellikleri aşağıda yer almaktadır.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU Taşınmazın Özellikleri: Kırklareli İl, Merkez İlçe, Çağlayık Mahalle/Köy, 101 Ada, 52 Parsel, Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Yaklaşık %8-10 eğimli bir yapıya sahiptir. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibari ile Alüviyal büyük toprak grubunda killi tinli bünyede toprak özelliklerini yansıtmaktadır. Toprak derinliği ve organik madde içeriği iyi düzeydedir. Verim potansiyeli iyi tarımsal üretimi engelleyici durum gözlenmemiştir. Bu nedenle 2.Sınıf tarıma arazisi olarak değerlendirilmiştir.

İmar Durumu: Köy yerleşik alanı dışındadır. Kıymeti: 968.665,50 TL

Nevşehir Derinkuyu'da 1.582 metrekare arsa mahkemeden satılık Nevşehir Derinkuyu'da 1.582 metrekare arsa mahkemeden satılık

Daha fazla bilgi almak istiyorsanız ilan.gov.tr adresini ziyaret ediniz.