Kentteki birçok noktada elektrik direkleri, özellikle leylekler gibi çeşitli kuşların yaşam alanı haline geliyor. İlkbaharla birlikte kente gelen leylekler, doğadan topladıkları çalı ve otlarla yuvalarını oluşturmak için uygun noktaları seçiyorlar.

Leyleklerin çoğunlukla elektrik direklerinin tepesine yuva yapmaları, ot ve çalıların elektrik hatlarına temas etmesiyle yangın riskini artırıyor.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, leyleklerin ve diğer kuşların zarar görmemesi için önlem alıyor. Ekipler, enerji akışını kesip gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra kuş yuvalarının bulunduğu alanlara izolasyon uyguluyor. Bu sayede, çalı veya otların temasıyla bile elektrik hatlarında hasar oluşmuyor.

A A 20240610 34832929 34832928 K U S L A R I K O R U M A K V E K E S I N T I S I Z E N E R J I I C I N D I R E K L E R E I Z O L A S Y O N Y A P I L I Y O R

Kuşların Güvenliği İçin Kuşkonmaz Uygulaması

Ekipler ayrıca "kuşkonmaz" adı verilen malzemeyi kullanarak kuşların elektrik hatlarına çarpmasını engelliyorlar. Bu malzeme, kanatlı hayvanların direkler arasında dolaşmasını önleyerek güvenlik sağlıyor.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Bingöl'de yoğun leylek nüfusunun olduğu bölgelerde özellikle etkin bir şekilde çalışıyorlar. Bir yılda 1200 elektrik direğine izolasyon malzemesi ve 2500 direğe kuşkonmaz uygulayarak kuşların korunmasına önemli katkı sağlıyorlar.

Tanyeri, sporcuları yalnız bırakmadı! Tanyeri, sporcuları yalnız bırakmadı!

Şirketin 14 yıllık tecrübeye sahip teknisyeni Bayram Susadı, leyleklerin bulunduğu bölgelerde gerekli tedbirleri alarak işe başladıklarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı'ndaki prosedürleri tam olarak uyguladıklarını belirtiyor.

Kaynak: AA