Milli Emlak Şefliği, Kayseri’nin Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Mahallesinde bulunan 7 adet taşınmazı kiraya verecek. Bu taşınmazlar, tarım arazisi olarak kullanılmak üzere ihaleye çıkarılacak.

İhale, 29 Mayıs 2024 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ve kiralamalar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kiraya verilecek olan 7 adet taşınmazın 6’sı Büyüktoraman İstiklal Mahallesinde, 1’i ise Büyüktoraman Hürriyet Mahallesi’nde bulunmaktadır.

3 ilde iş arayanlara müjde! AFAD 1300 personel alımı yapacak 3 ilde iş arayanlara müjde! AFAD 1300 personel alımı yapacak

İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir. İstekliler, ihaleye ilişkin şartnamenin mesai saatleri dahilinde Felahiye Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilirler. Ayrıca, ihaleye iştirak etmek isteyenlerin yerleşim yeri belgesi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgelerle birlikte ihale saatine kadar komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin ayrıca geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankaları) süresiz geçici teminat mektubu, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde ise siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası, imza sirküleri ve tüzel kişiliğe yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname gibi belgeleri de hazırlamaları gerekmektedir.

Kiralamalar için belirlenen limitin üzerindeki bedellerin ise 1/4’ü peşin, kalanı ise 4 taksit halinde ödenecektir.

Kaynak: GAMZE KOÇAK