Bu başvurunun, sahada karşılaştıkları her türlü problemi gidermek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulduğunu ifade etti.

Aktaş, kamu görevlilerinin başta sağlık ve sosyal hizmet sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde yaşadığı sorunları Bakanlık'a detaylı bir şekilde aktardıklarını belirtti. Bu sorunların genellikle; nöbet tutma durumları, iş yerleri ile amirliklerine uzaklık ve geçici görevlere atanma gibi durumlar sonucu ortaya çıktığını vurguladı. Aktaş ayrıca, bu çalışanların yetkili sendikalardan istifa etmek istediklerinde de çeşitli sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

DUYARLI OLUNMALI

Yeni Sendika İl Temsilcisi Aktaş, bu sıkıntıların özellikle mutemetlikler tarafından yapılan baskı yoluyla oluşan zorluklar olduğunu ifade etti. Bu sorunların ayrıca; üyelik ve istifa formlarının teslimine dair yapılan küçük maddi hataların, anılan belgelerin teslim alınmasını engellemesi şeklinde de ortaya çıktığını belirtti. Aktaş, sözlerine ek olarak, bazı kurum amirlerinin, yetkili sendika dışında bir sendikaya üye olmak veya istifa etmek isteyen kamu görevlilerine yönelik baskı ve tehdit benzeri tutumları konusunda da duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.

DİKKATE ALINMALI

Aktaş, üyelik ve istifa süreçlerini kolaylaştırma adına; siyasi partilere, dernekler ve işçi sendikalarına üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılmasının benzer şekilde kamu görevlileri sendikalarına da uygulanmasını önerdi. Aktaş "E-devlet üzerinden üyelik ve istifa işlemlerinin uygulanmasına başlanmışken, kamu görevlileri sendikalarına üyelik ve istifa işlemlerinin de aynı şekilde yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gibi özel şartlara sahip kamu görevlilerinin durumunun ayrıca dikkate alınması gerektiğini belirtmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Aktaş ayrıca, bazı amirlerin sendikal hak ve özgürlüklere yönelik baskılarına karşı, üyelik ve istifa formlarının posta veya kargo yoluyla yahut sendika temsilcileri aracılığıyla teslimine izin verilmesini talep etti. Yeni Sendika'nın İl Temsilcisi Osman Aktaş, sözlerini sendika olarak sahanın sesine sürekli kulak verdiklerini ve haklı taleplerin her zaman destekçisi olacaklarını belirterek noktaladı. F/Ö

MISIRLIOĞLU “KUCAK AÇMIŞ” MISIRLIOĞLU “KUCAK AÇMIŞ”