Sınırlı Sorumlu 16 Nolu Dinar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2024 Cuma Günü Saat 11.00’de Kendi Binasında Yapılacaktır. Ekseriyet Temin Edilemediği Takdirde İkinci Toplantı 22.06.2024 Cumartesi Günü Aynı Yer ve Aynı Saatte Yapılacaktır.                                                                      

GÜNDEM:

1-Açılış,yoklama ve saygı duruşu

2-Divan Teşekkülü

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

4-Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

5-Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun Okunması,Müzakeresi ve Tasdiki

6-Kurulların Ayrı Ayrı Onaylanması

7-Tahmini Bütçenin Okunması ve Müzakeresi

8-Denetim Kurulu Seçiminin Yapılması

9-21/10/2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 1163 sayılı Kanunun birçok maddesinde değişikler yapılmış, Kanuna eklenen geçici 9 uncu madde gereği Kooperatifimiz intibak yapması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

10-Kooperatifimize Dış Denetci Seçilmesi İçin Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi

11-Dilek ve Temenniler

12-Kapanış

#ilangovtr Basın No ILN02029214