Kültür ve Turizm Bakanlığı, çalışmalarına ara vermeden devam ederek uzun süredir günlük ve haftalık kiralamaları denetlemekteydi. Sonuç olarak, söz konusu konu Meclis gündemine taşındı ve detayları netlik kazandı. Ev sahiplerinin yerine getirmesi gereken bazı sorumluluklar bulunuyor, bu durum pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor.

TBMM’de kabul edilen son düzenleme, milyonlarca tapu sahibini doğrudan etkileyen bir adım olarak öne çıkıyor. Bundan sonra, konut sahiplerinin turistik amaçlı kiralama faaliyetleri için gereken belgeleri ilgili bakanlığa 30 gün içinde bildirmeleri gerekiyor; aksi halde idari para cezalarıyla karşılaşabilecekleri vurgulanıyor. 

TURİSTİK KİRALAMALAR İÇİN İZİN BELGESİ ŞARTI

Yeni düzenleme gereğince, izin belgesi artık ilgili bakanlık tarafından veriliyor ve bu belge için tüm kat maliklerinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor. Belgelendirme süreci ise A grubu seyahat acenteleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Resmi Gazete yayınlandı: O bakanlıkta bakan yardımcıları ve üst düzey yöneticiler görevden alındı. Resmi Gazete yayınlandı: O bakanlıkta bakan yardımcıları ve üst düzey yöneticiler görevden alındı.

İZİN BELGELERİ VE CEZA PROSEDÜRLERİ: YENİ YÖNETMELİK DETAYLARI

Yeni düzenleme, yüksek nitelikli konutlar için izin belgesi düzenleme şartlarını aramaksızın izin belgesi alma imkanı sunuyor.

İzinsiz kiralama yapan tapu sahipleri için ise 100 bin Türk Lirası idari para cezası ve izin belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. Bu süre içinde izin belgesi alınmazsa, 500 bin Türk Lirası para cezası uygulanıyor.

YENİ YÖNETMELİKTE KİRALAMA SINIRLAMALARI VE CEZALAR

Yeni düzenlemeye göre, aynı evin bir yıl içinde dört kereden fazla kiraya verilmesi durumunda 1 milyon Türk Lirası para cezası ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, gerekli tüm bilgilerin eksik ya da yanıltıcı şekilde 30 gün içinde bildirilmemesi durumunda 50 bin Türk Lirası para cezası uygulanacak. Turizm payı belgesinin sunulmaması veya yanıltıcı tanıtım yapılması da para cezalarıyla cezalandırılacak. Ayrıca, sözleşmeye aykırı teslim veya ödeme iadesi yapmama durumlarında da para cezaları verilmesi öngörülüyor. 

Editör: Fadime Özkaran