YÜZDE 51’E SAYGISIZLIK YÜZDE 51’E SAYGISIZLIK

Milletvekili Taytak; “Akran zorbalığı, akran grubu içinde fiziksel, duygusal ya da sosyal biçimde birbirine zarar veren, tekrar tekrar yaşanan saldırgan davranış biçimidir. Akran zorbalığı son zamanlarda okullarımızda oldukça yaygınlaşmıştır. Akran zorbalığına maruz kalan öğrencilerimiz, olumsuz etkilenmekte ve toplumun ileride sahip olacağı nitelikli insan gücüne zarar vermektedir. Akran zorbalığının türleri vardır. Fiziksel zorbalık, Sözel zorbalık, Sosyal zorbalık, Eşyalara zorbalık, Siber zorbalıktır. Hepsi de çok rahatsız edici ve geleceğimizin mimarları yavrularımızı kötü olarak etkileyecek tutumlardır.”

Taytak, “Akran zorbalığına yönelik; aileler bilinçlendirilmeli, okullarda seminerler düzenlenmeli, şiddet eğilimli öğrenciler sosyal aktivitelere yönlendirilmeli, cezai yaptırımlar artırılmalı, yerel ve ulusal TV kanallarında kamu spotları oluşturulmalıdır. Akran zorbalığını önlemek için farkındalık yaratmak, empati geliştirmek ve güvende hissettirmek son derece önemlidir. Unutmayalım ki her çocuk biriciktir, kendine özgüdür ve içinde sonsuz potansiyeli barındıran bir kıymettir” dedi.

Editör: Fadime Özkaran