İLAN  (AFYONKARAHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN)

Sayı    : 2023/28 Tereke        

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Erenler Mah/köy 125 Cilt, 12 Aile sıra no 54 sırada nüfusa kayıtlı 25/10/1978 doğumlu 31/03/2022 tarihinde vefat eden müteveffa HALİL GÜNDOĞAR'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekenin tasfiyesine başlanılacağından;
Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN02024282