İLAN

"Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma " suçundan Mahkememizin 2014/73 Esas - 2023/602 Karar sayılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile haklarında KAMU DAVASININ DURMASINA  karar verilen Emin ve Emine'den olma, 25/06/1977 doğumlu, BEKİR BALIK (T.C. Kimlik Numarası:14983421912) ve VALENTİNA DANAILOVA'ya gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
Karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 gün içinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 

#ilangovtr Basın No ILN02009370