Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri     : : Afyonkarahisar İl, Sinanpaşa İlçe, SARAYCIK Mahalle/Köy, Çukurçayır Mevkii, 0 Ada, 500 Parsel, Satışa esas Sinanpaşa ilçesi, Saraycık Köyü, Çukurçayır  mevkii,  500 parsel "Tarla" vasfındaki konu taşınmaza ait dosyasındaki kroki zemine aplike edilmiş olup,  yüzölçümünün 9.175,00 m2 olduğu görülmüştürTaşınmaz taşsız, % 0-6 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Sulu tarım arazisidir. Bulunduğu bölgede hububat, yem bitkileri, haşhaş, silaj mısır  vb  ürünler yetiştirilmektedir. Keşif tarihinde ekili olmadığı mısır anızı olduğu, içerisinde yapı ve ağaç bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın diğer parsellerle arasında doğal sınır bulunmaktadır.Taşınmaz lokasyon olarak Saraycık Köy yerleşik alanının 700 metre kadar güney, Sinanpaşa İlçe yerleşik alanının 10 km kadar doğu yönünde konumlu olup, meskun mahal dışında  kalmaktadır. Yakın çevresinde tarımsal araziler bulunmaktadır.. Bulunduğu bölgede sulu tarım yapılmaktadır. Doğu yönünden tarla yoluna cephesi bulunmaktadır. Ulaşım traktör vb araçlar ile sağlanmaktadır.  Taşınmaz imar planı dışarısında tarımsal nitelikli kadastro parselidir. Zemin Değeri    : 9.175,00 * 100,00    =  917.500,00 TL
 Adresi     : Saraycık Köyü, 500 Parsel Sinanpaşa / AFYONKARAHİSAR
 Yüzölçümü     : 9.175,00 m2
 İmar Durumu    :Yok   
 Kıymeti     : 917.500,00 TL
 KDV Oranı     : %10
 Kaydındaki Şerhler: Parsel AKHARIM Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. 
Artırma Bilgileri 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:56
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 06/05/2024 - 13:56
 
2. Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:56
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 29/05/2024 - 13:56

(İİK m.114 ve m.126)                    
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02009615