Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, aile kurumunun dijital risklerden korunması için birçok başlıkta uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi. Dünyada yaşanan hızlı değişimin ve dönüşümlerin etkisiyle ortaya çıkan risklerin aile kurumunun birliğini, refahını ve yapısını hedef aldığını belirten Bakan Göktaş, dijital dünyanın risklerine karşı aile yapısının, aile içi ilişkilerin ve aile değerlerinin korunmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.Sosyal medyanın yeni bir bağımlılık türü olarak ortaya çıktığını kaydeden Bakan Göktaş, özellikle çocuklar olmak üzere, aile bireylerinin üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğunu ve psikolojik sağlığı tehdit ettiğinin altını çizdi.

Aile (Manşet)-1

Bayram göçü başladı Bayram göçü başladı

CİDDİ RİSK OLUŞTURUYORUZ

Bakan Göktaş, dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz etmesinin, aile kurumunu derinden etkilediğine dikkat çekerek “Aileyi tehdit eden dijital yapım ve içeriklerin sıklıkla medya mecralarında yer bulması, bireyselleşme, tüketim ve materyalist değerlerin hâkim olduğu yaşam tarzının teşvik edilmesi gibi pek çok faktör aile kurumu için ciddi bir risk oluşturuyor” dedi. Ailenin dijital risklerden korunmasına ilişkin yakın dönemde saha araştırmaları yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, medyanın aileye duyarlı bir iletişim ve yayın anlayışına sahip olması, anne ve babalar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin riskler konusunda bilinçlendirilmesi, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun ve aile dostu içeriklerin yaygınlaştırılması gibi konularda önemli bulgular elde ettiklerini ifade etti.

Aile (Manşet)

EĞİTİM ÇALIŞMALARI ARTACAK

Bakan Göktaş, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi kapsamında, medya ve teknolojinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi ve dijital bağımlılıkların azaltılması, aile dostu medya yapımları ile dijital içeriklerin ve bunlara erişiminin artırılması, medya ve dijital mecralarda aile ve aile değerlerinin korunmasını öncelikli hedefler olarak belirlediklerini ifade etti. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte bir dizi uygulamayı hayata geçireceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şunları söyledi:“Ailenin yaşam döngüsüne uyumlu olacak şekilde güvenli internet, bilinçli teknoloji ve sosyal medya kullanımı, internet/ medya okuryazarlığı konularında broşürler, rehberler, animasyonlar ve kamu spotları geliştirerek yaygınlaştıracağız. Ayrıca ebeveynler başta olmak üzere ailelere medya okuryazarlığı ve bilinçli medya kullanımı, dijital ebeveynliğin yanı sıra siber zorbalık, dijital suçlar gibi dijital ortamdaki olası risklere karşı koruyucu eğitim çalışmalarını artıracağız.”

Kaynak: FATMA SEDA CAN