Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)  tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Biyomedikal Mühendisliği Programı 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 2 yıllık akredite oldu.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uyguladığı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çerçevesinde Afyon Kocatepe Üniversitesinin 5 yıllık akreditasyon almasının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki programları da akredite olmaya devam ediyor.

AKREDİTASYON ALAN PROGRAM SAYISI ARTIYOR

Şu ana kadar AKÜ’de Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Tarih, Tarih (ikinci öğretim), Kimya, Spor Bilimleri Derneği – Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından Veteriner Fakültesi, MÜDEK tarafından ise Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği programları da akredite olmuştu.

10 LİSANS PROGRAMI AKREDİTE OLDU

Biyomedikal Mühendisliği programının akredite olmasının ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, akreditasyonun AKÜ’nün öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, “Göreve geldiğimizde akredite edilmiş bir programımız yoktu. Göreve başladıktan sonra bu kapsamda ilk olarak program akreditasyon sürecini başlattık. Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından şu ana kadar 10 lisans programımızın akredite edilmesini sağladık. Aynı zamanda kurumsal akreditasyon çalışmalarına da hız kazandırdık. Üniversitemizde kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerine yönelik iyileştirmeler yaptık” diye konuştu.

MEB, 6 ilde 7 tematik Tarım Meslek Lisesi açtı! MEB, 6 ilde 7 tematik Tarım Meslek Lisesi açtı!

AKÜ TAM AKREDİTE OLAN BİR ÜNİVERSİTE

 AKÜ’nün tam akredite olan bir üniversite olduğunu ifade eden Karakaş, “Tam akreditasyon, üniversiteler açısından çok önemli. ÖSYM tarafından hazırlanan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda, tam akreditasyon alan üniversitelere YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verildiği yazıyor ki; bu da tam akredite edilmiş üniversitelerin tanınırlığına ve tercih edilmesine katkı sağlıyor. Akreditasyon süreçleri devam eden programlarımız var. Her yıl belli sayıda programımızın akredite olması için çaba gösteriyoruz” dedi. Karakaş, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği programının akredite olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

MÜDEK Hakkında

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş, 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış ve dernekleşmiştir.

MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısı ve üyesidir.

Kaynak: FATMA SEDA CAN