İmkansızlık (Manşet) (1)

Hibrit olarak gerçekleştirilen moderatörlüğünü AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Şahin’in yaptığı panelde;  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Altıntaş ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Kurnaz Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Panelin açış konuşmasını yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), Milli Mücadeleyi yöneten ve Türkiye Cumhuriyetini kuran yasama organı olarak tarihte çok önemli rol oynadığını belirtti. Şahin, “TBMM’nin kurulmasının tarihi çerçevesinin 1. Dünya savaşını sona erdiren Mondros Ateşkes anlaşmasının imzalanması olarak değerlendirilebilir” dedi.

MİLLET İRADESİNİ ORTAYA KOYACAKTIR

“TBMM’nin Açılmasına Giden Süreç” konusunu anlatan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, Meclisin açılmasına gidecek süreçte Mustafa Kemal’in İstanbul’da 6 ay kaldığını belirterek, şunları kaydetti:  “Bu süreçte Meclisin yapılanmasında önemli aşama olan kamu diplomasi veya farkındalık dediğimiz olgunlaştırma süreci gazete çıkarma, kamuoyu oluşturulması noktasında çaba sarf edilecek ancak istenilen sonuca tam erişilemeyecek. Mustafa Kemal; İsmet Paşa, Kazım Karabekir, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy gibi paşalarla görüşmelerini sürdürecek. Milli Mücadelenin nasıl ve nereden yapılması gerektiği ile ilgili fikir alışverişi yapacak. Ancak ortam müsait değildir. Vahdettin ile görüşülecek ve istenilen sonuç alınamayacak. Sine-i millete dönecek çabalar içerisine girecektir. 9. Ordu Müfettişliği olarak adlandırılan yeni görev tahsisi yapılacak. İngilizlerin ifadesi ile savaş kabinesi kurularak 19 Mayıs 1919 tarihiyle Mustafa Kemal ve beraberindeki arkadaşları Samsun’a çıkacaktır. Daha sonra bakanlık ve başbakanlık yapan yakın çalışma arkadaşları olacaktır. İbrahim Tali Bey, Refik Saydam gibi milli mücadelenin en zorlu dönemlerinde gerek sivil gerek askerler ile Mustafa Kemal Samsun’a çıkacaktır”

ÇÖZÜM YOLU GÖSTERECEKTİR

Mustafa Kemal’in protesto ve mitinglerin tertip edilmesi emrini verdiğini söyleyen Altıntaş, “Kuvayı Milliye’nin oluşturulmasını bir an önce isteyecek. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 40’a yakın protesto ve mitingler yapılacak. Daha sonra heyetlerin oluşturulmasının alt zemini oluşturulacak. Burada farkındalık oluşturulması, artık kurumsallaşma olarak adlandırabileceğimiz kongre dediğimiz durumun mayasını oluşturacak. Samsun’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Amasya’ya intikal edecektir. Meclise giden sürecin ateşleyici olacaktır. ‘İstanbul görevini yapamamaktadır. İstanbul görevini yapamadığı taktirde millet kendi iradesini ortaya koyacaktır’ şeklinde genel çözüm yolu gösterecektir” ifadelerini kullandı.

İmkansızlık (Manşet) (2)

Aşurenin duası bugün! Aşurenin duası bugün!

MUSTAFA KEMAL FETVA YAYINLATTI

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un hukuken işgal edildiğini anımsatan Altıntaş, TBMM’nin Ankara’da açılma sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Mustafa Kemal, işgal üzerine İstanbul Hükümeti ile tamamen ilişkilerin kesilmesi ve Anadolu’daki İngiliz subaylarının tutuklanması talimatını verecek aynı zamanda resmi kurumların İstanbul ile yazışmalarını kesmelerini isteyecektir. İstanbul’daki vatansever mebuslar 23 Nisan 1920’de toplanacak TBMM’ye davet edilecektir. Bu, Türk devletinin meşruiyet zeminin oluşmasındaki ana damarlarını oluşturacaktır. Mustafa Kemal yeni açılacak olan Millet Meclisine temsilci gönderilmesini isteyecektir. Ankara’da kurulacak TBMM, İstanbul’dan gelen milletvekilleri, mebuslar ile Ankara’dan ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen temsilciler ile karma olarak oluşacaktır. Bu süreç çok sancılı olacaktır. Meclisin açılması hazırlıkların yapıldığı süreçte fetvalar savaşı da yaşanacaktır. Mustafa Kemal bu durum karşısında Ankara Müftüsü önderliğinde karşı fetva yayınlatır. Bu dönem iç isyanların da en yoğun dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Mustafa Kemal’in karargahı olmayan askeri nitelikteki çabalarının zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. İmkansızlıklar içerisinde açılan bir meclis olduğunu görüyoruz” dedi. “TBMM’nin Açılışı ve Faaliyetleri” konulu sunumu yapan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Kurnaz Şahin ise TBMM açılış ritüellerinde İslami retoriklere göre hareket edilen törensel bir düzenin olduğunu belirtti. 

Editör: Fadime Özkaran