Kayseri Ürgüp'te 1.737 metrekare tarla için satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları aşağıda yer almaktadır.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Muğla Milas'ta kargir ev mahkeme kararıyla satılık! Muğla Milas'ta kargir ev mahkeme kararıyla satılık!

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri:

Nevşehir İl, Ürgüp İlçe, Karayazı 1 Mahalle/Köy, Çavdar Tarlası Mevkii , 208 Ada, 15 Parsel, İlçe merkezinin kuzey doğusunda Karayazı-1 Mahallesi sınırları içerisinde Çavdar Tarlası Mevkiinde bulunmamaktadır. Taşınmazın herhangi bir imar planı bulunmamaktadır. Ayrıca, bu taşınmaz, 7174 sayılı Kanunca belirlenen Kapadokya Alanı sınırları içinde kalmakta olup, taşınmaz üzerinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalar öncesi Kapadokya Alan Başkanlığından izin alınması gerekmektedir.

Yüzölçümü: 1.737 metrekare

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.070.860,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.