Haluk Levent, SMA hastalığına dikkat çekti! Haluk Levent, SMA hastalığına dikkat çekti!

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "majör" kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır. İlk olarak, "büyük" ve "önemli" gibi genel anlamlara sahiptir. Müzik terimleri arasında yer alan "majör", bir makamın, akortun veya aralığın oluşma biçimini de ifade eder. Mantık terimleri içinde kullanıldığında ise "majör" bir önermenin büyüklüğünü belirtir.

Anlamın çeşitliliği, kelimenin kullanımını da geniş bir yelpazeye yaymaktadır. Örneğin, müzikte "majör gam" ifadesi sıkça kullanılmaktadır. Her bir kullanım, kelimenin bağlamına göre değişiklik gösterebilir; majör bir makamdan söz ederken müzikal bir anlam taşırken, mantıkta kullanıldığında soyut bir kavramı belirtir.