Çalışma yaşamına 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Kurucu bölüm başkanı olarak atandığı sosyoloji bölüm başkanlığı görevini, 1997-2011 ve 2008-2019 yılları arasında sürdüren, 2007-2012 yıllarında AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 2012-2015 yılları arasında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 2011-2015 yılları arasından Rektör Danışmanlığı ve 2014-2019 yılları arasında ise Sosyal Uygulamalar ve Araştırmalar Merkezi müdürlüğü görevlerini yürüten 2007-2012 yılları arasında AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğünde bulunan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Rektör Yardımcılığı görevinde de bulundu.

2. KEZ REKTÖR OLARAK ATANDI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü görevine 18 Nisan 2019 tarihinde atanan Prof. Dr. Mehmet Karakaş, bu görevini 5 Haziran 2023 tarihine kadar sürdürürken, 6 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı göreve yeniden atandı. 1992 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesinde 1 yıl sonra araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş 31 yıllık AKÜ sürecini ODAK’a anlattı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, “Uzmanlaştığım sosyoloji severek girdiğim bölümdü. Hala daha ne olmak istiyorsunuz ‘Yeniden dünya ya gelsem sosyolog olmak istiyorum’ derim. Çünkü çoğu o mesleğe uzmanlaştığım alana yakın hissediyorum kendimi” dedi.

İLK GÖREV YERİ KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

“İdarecilik hayatım da yoktu ama zamanla süreç bizi bir şekilde hem akademik idareciliğe uygun olarak hareket etmemize imkan tanıdı hem de idarecilik de bir şekilde yollarımızı kesiştirdi” diyen Rektör Karakaş, “Dolayısıyla Afyon Kocatepe Üniversitesinin kuruluşundan buna yana. Üniversitemiz 1992 kuruldu ama asıl örgütlenme 1993 başladı. Ben ilk akademik eleman alımıyla birlikte buraya girdim. Üniversite bünyesin de ilk akademik alım sınavın da üniversiteye girdim. 1993 Haziranın ayında sınav olmuştu. Eylül ayında ise burada göreve başlamış oldum. Bu süre içerisinde akademik hayatımın geçmiş olduğu sosyoloji bölümün kuruculuğunu yaptım. Akademik anlamadaki faaliyetlerimi orada sürdürdüm.  İdarecilik 1997 yılından itibaren başladı. Bölüm başkanlığı ile birlikte başladı” dedi.

ÖSYM’DE GÖREV YAPIYORUM

Doktorayı bitirdikten hemen sonra 2007 itibariyle de Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ile başlayan senatörlük sürecimiz ile start vermiş olduk.  Yani üniversitenin en üst yönetimi. 2007-2024 yılları arasında Enstitü Müdürlüğü, Dekanlık, rektörlük danışmanlığı, yardımcılığı ve rektörlük şeklinde devam etti.  Ben bu süre içerisinde Afyon’a da sıkışıp kalmadım. Yani İstanbul’a irtibatımız devam etti. Yurt dışı ziyaretleri devam etti. Aynı zamanda üniversitenin üst kuruluşları olan Yükseköğretim Kurulu YÖK, UYAK, TÜBİTAK, gibi kuruluşlarda yer aldım. YÖK’te doçentlik komisyonunda görevler aldık. Şuan ayrıca ÖSYM’de görev yapıyorum. ÖSYM Yönetim Kurumundayım. Türkiye’de bütün üniversiteleri temsilen orada görev yapıyorum. Aynı zamanda Basın İlan Genel Kurumunda bir yıldır görev alıyorum.  Dolayısıyla hem üst kuruluşlarımda hem ilişkili kuruluşlarda da görevlerimi devam ettiriyorum” dedi.

BÜYÜK FEDAKÂRLIK GEREKTİRİYOR

Halen öğrenci yetiştirmeye devam ettiğini dile getiren AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, “Bütün bu idari süreçler yürütülürken akademik çalışmalardan da kopmuyorum öğrenci yetiştirmeye de devam diyorum. İmkan bulduğum zamanlarda alanımla ilgili uzmanlaştığım konularla ilgili konferanslara, panellere, sempozyumlara katılıyorum. Yayınlar yapmaya projelerde bulunmaya devam ediyorum. Yakın zamanda 4 tane üniversiteden araştırmacıların bir arada bulunduğu bir TÜBİTAK projesi hayat geçirdik. Akademik süreçleri idari süreçleri bir arada yürütmeye çalışıyoruz.  Bu çok büyük bir fedakârlık gerektiriyor. Ailenizden zamanınızdan kendinizden fedakârlık gerektiriyor. Şunu da tercih edebilirsiniz. Sadece idarecilik sürecine girdiniz idareci olabilirsiniz. Benim bu mesleğe girerken deki hayalim akademisyen bir meslek olan sosyolog olmaktı. Bu hiç ben den uzaklaşmadı. Dolayısıyla o heyecan hale devam ettiği için idari süreçlerde akademik süreçlerde zor da olsa götürmeye çalışıyoruz” dedi.

İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tolga Yağan’a tebrik yağdı! İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tolga Yağan’a tebrik yağdı!

ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

İlimizde görev yaptığı 31 yıl boyunca Afyon’u gözlemlediğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, “Ben sosyolog olarak buradayım 1993 yılından itibaren ben Afyon’u gözlemliyorum. Araştırmalarımız oldu. Şehir merkezi, ilçelerde, köylerde, kasabalarda görme imkanımız bulundu. Takip ediyoruz Afyon’un hem ekonomik gelişim sürecini hem sosyal gelişim sürecini kendi demografik gelişim sürecini değişimlerin takibini yapıyoruz. Zaman zaman testler yaptırıyoruz kurullarımızı sivil toplum kuruluşlarıyla Valilikle Belediye ile ilgili kurumlarla ilgili konularımıza ilgili konularda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla Afyon’daki gelişme değişim sürecine vakıfız.

ÇOK ÖNEMLİ BİR SONUÇ

Yükseköğretim Kalite Kurulundan 30 üniversite içerisinden tam akredite olan 3 üniversiteden birisinin Afyon Kocatepe Üniversitesi olduğunu dile getiren Rektör Karakaş, “Yükseköğretim Kalite Kurulu Türkiye’de üniversiteleri akratide eden bağımsız bir kuruluş. YÖK bünyesin de kuruldu. Dış değerlendirme yapan izleme yapan raporlar ortaya koyan ve üniversitelerin kalite süreçlerini değerlendirmelerde buluna bir kurum. Şuan da Türkiye’de bulunan bütün üniversiteler kalite süreçlerinden geçmek zorunda. 2017 yılında bir süreç başlatmıştık dış değerlendirme ile ilgili. Benim Rektör olduğum 2022 yılında izlemeyi gerçekleştirdik.  2023 yılında tam akreditasyon hedefiyle YÖK’a başvuruda bulunduk.  2023 yılın da bu süreçte 30 üniversite YÖK’a başvuru da bulundu. Değerlendirme neticesin de yeniden başvurma kararı çıktı.  Geriye kalan 20 üniversitenin 17’sinekoşullu akreditasyon yani 2 yıllık akreditasyon verdiler. 3 üniversiteye ise tam akreditasyon verildi. Bunlardan bir biz bir diğeri İstanbul Üniversitesi bir diğeri de Burdur Mehmet Akif Üniversitesi.  Dolayısıyla biz 30 üniversitesinin içerisinden tam akreditasyon alan 3 üniversiteden birisiyiz. Çok önemli bir sonuç aslında bu” dedi.

YATAY DEĞİL DİKEY BÜYÜYECEĞİZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, “Bizim 2019 yılında daha önce başlattığımız Rektör olduktan sonra benim devam ettiğim süreç. Üniversite olarak yatay değil dikey büyüyeceğiz. Yatay gelişme önemli ölçüde tamamlandı alt yapı oluştu. Artık dikey nitelikli gelişme bizim öncelikli konumuz oldu. Ve bu doğrultuda akreditasyonu öncelikli politika haline getirdik. YÖK’A tam akreditasyondan önce çok sayıda birimizi ilgili akreditasyon etmiştik.  ‘Patent geliştireceğiz’ dedik. Üniversitemizde ilk defa alınan patentler oldu. Bugün 6’nın üzerinde patentimiz var. Bunlardan ticarileşme aşamasın da olanlar var. Ve kesin de olan patent süreçlerimiz var. Ve yine nitelikli yayın dedik dergilerimizi yayınlarımızı bir koordinatörlük altında topladık. Dergilerimizin niteliği gün geçtikçe artıyor. En son Kocatepe İslami ilimler Dergimiz Repon sayısı satan dergi statüsüne geldi kısa süre içerisinde bu konuda arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak: ODAK ÖZEL HABER // AHMET IŞIK