Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,9 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

A A 20240611 34839773 34839772 T O P L A M C I R O E N D E K S I N I S A N D A Y I L L I K B A Z D A Y U Z D E 719 A R T T I

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı!

Sanayide Ciro Endeksi Yıllık Bazda Yüzde 62,4 Arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 62,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalış gösterdi.

İnşaat Sektöründe Büyük Artış

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 78,4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, ise nisanda mart ayına göre yüzde 9 geriledi.

Ticaret ve Hizmet Sektörlerindeki Durum

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, ise bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artış gösterdi.

Kaynak: AA