Haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendikten sonra en yüksek aylık reel getiri, yüzde 1,62 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı kamuoyuyla paylaştı.

A A 20240708 35086345 35086344 H A Z I R A N D A E N F A Z L A A Y L I K R E E L G E T I R I B R U T M E V D U A T F A I Z I N D E O L D U

Yatırım Araçlarının Performansı

Haziran ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendikten sonra en yüksek reel getiri oranı yüzde 1,88 ile yine mevduat faizinde oldu. Yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,87 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,37, avro yüzde 0,77, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 ve külçe altın yüzde 1,53 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendikten sonra ise DİBS yüzde 0,61 kazandırırken, dolar yüzde 0,63, avro yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,66 ve külçe altın yüzde 1,78 oranında yatırımcıya zarar ettirdi.

Bankada hesabı olanlar dikkat! Bunu yapmayanların hesabındaki para çekilecek Bankada hesabı olanlar dikkat! Bunu yapmayanların hesabındaki para çekilecek

Üç Aylık Değerlendirme

BIST 100 endeksi, üç aylık dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 8,73, TÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 7,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 7,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Altı Aylık Değerlendirme

Altı aylık dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 13,35, TÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 8,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendikten sonra ise yüzde 14,63 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllık Değerlendirme

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 28,18, TÜFE ile indirgendikten sonra yüzde 12,12 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendikten sonra külçe altın yüzde 11,42 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,65, avro yüzde 7,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 19,55 ve DİBS yüzde 39,45 oranında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendikten sonra ise külçe altın yüzde 2,55, dolar yüzde 18,35, avro yüzde 18,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,63 ve DİBS yüzde 47,04 oranlarında yatırımcısına zarar ettirdi.

Kaynak: AA