Yapılan bu atamalarla, Afyonkarahisar halkının sağlık alanındaki hizmetlerden daha etkin bir şekilde yararlanması amaçlanıyor. Yetkili makamlar atamaların, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağına ve doktor açığını kapatmaya yardımcı olacağına inanıyor.

Atanan doktorlar arasında çeşitli branşlarda uzman tabipler bulunuyor ve genel tabiplerin de hizmet vermesiyle birlikte, vatandaşlara daha kapsamlı tıbbi destek sağlanacak. Afyonkarahisar'da sağlık hizmetlerine erişim daha da iyileştirilmiş olacak.

Prostat Hastalıklarının Cinsel Yaşam Üzerindeki Etkileri! Prostat Hastalıklarının Cinsel Yaşam Üzerindeki Etkileri!

Kaynak: CEMİLE KAYTAN