Yeni düzenlemeye göre, zeytinyağı ve pirina yağının analiz yöntemi belirlenirken, 29 Temmuz 2022 tarihli ve (AB) 2022/2105 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alındı. Bu tüzük, zeytinyağının pazarlama standartlarının uygunluk kontrolleri ve analiz metotlarına ilişkin yönergeler içeriyor.

Mevcut durumda faaliyet yürüten ve tebliğ kapsamında gıdaların analizini yürüten kurum ve kuruluşlara 1 Haziran 2024 tarihine kadar uyum sağlama süresi verildi. Bu kurumlar belirlenen tarihe kadar gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda.

Ev hanımlarına prim desteği ve taşerona kadro yolda! Ev hanımlarına prim desteği ve taşerona kadro yolda!

20 Kasım 2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği" (Tebliğ No: 2014/53) ise yürürlükten kaldırıldı. Yeni tebliğle birlikte eskisinin yerini alarak, analiz metotları belirlenecek. AA