İlgili işe alım duyurusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 18 farklı pozisyona sözleşmeli personel alımı yapacağı belirtildi. Başvurular 24 Nisan’da başlatıldı. Başvuru sahiplerinin genel koşulların yanı sıra özel koşulları da karşılaması gerekmektedir.

Aile Bakanlığı Personel Alım Şartları

a) 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesi içeriğinde elirtilen genel şartları taşıması,

(c) (b) bendinde belirtilenler dışındaki dört yıllık eğitim-öğretim programı veren fakültelerin fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji alanında eğitim veren bölümleriyle istatistik, matematik, fizik bölümlerinden mezun veya bunlara denklikleri yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışıi yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olunması, (Bu maddede belirtilmiş olan yükseköğretim mezunlarının aylık brüt sözleşmedeki ücret tavanı iki katı ödenecek pozisyonlara yönelik ve sadece yalnızca birisine başvurabilecekler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı, bu sürecin geliştirilmesi ve yönetilmesi veya maaş limitinin 2 katını aşmayanlar için büyük ölçekli ağ sistemleri kurulumu ve yönetimi alanında en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak diğer adaylara yönelik en az 5 (beş) yıl, (Mesleki tecrübeyi belirlemek için: 657 sayılı Kanuna göre kadrolu olarak görev yapan veya 4 üncü maddenin (B) bendi uyarınca sözleşmeli bilişim çalışanı olarak adlandırılan bilişim çalışanı olarak adlandırılanlar) Aynı Kanun ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve çalışan statüsündeki bilişim çalışanı olarak özel sektör sosyal güvenlik kuruluşlarına katkı payları, kayıtlı hizmet süresi dikkate alınacaktır.)

Hemşirelerin Asli Rolü Vurgulandı! Hemşirelerin Asli Rolü Vurgulandı!

e) Henüz askerlik çağını doldurmamış veya askerlik hizmetini tamamlamış erkek adaylar için; askerlik çağına gelmiş ya da muaf tutulmuş, tecil edilmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş olanlar.

Başvuru tarihi, şekli ve yeri

Aile Bakanlığı’na personel alımına yönelik 24.04.2024 – 05.10.2024 tarihlerinin arasında e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ile Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır. Posta veya başka yollarla gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.

Kaynak: MURAT EMRE