Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Grup Toplantısına katıldı! Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Grup Toplantısına katıldı!

Son düzenleme miras paylaşımına yeni koşullar getirdi. Bu koşullara uymayan kişiler ağır sonuçlara maruz kalacaktır. Detaylar haberimizde…

MİRASTAN MAHRUM KALMAMAK İÇİN ARTIK BUNU YAPMAK ZORUNLU. FLAŞ YENİ KARAR

Mirasın dağıtımında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Mirastan mahrum kalmamak için bunu yapmak zorunludur.

Türkiye’nin her bölgesinde ailelerde büyük anlaşmazlıklara yol açabilecek hassas bir konu olan mirasın paylaşımı, özellikle kardeşler arasında ciddi aile çatışmalarına ve hukuki sorunlara neden olabiliyor. Mirastan mahrum kalmamak için yapılması gerekenler ortaya çıktı.

Miras alamama halk tarafından “mirastan men” olarak bilinse de, pratikte “mirasçılıktan çıkarma” veya “ıskat” olarak bilinir.

Bu işlem, vasiyetçiyi saklı mirasçının miras hakkından ve nafaka talebinden mahrum bırakan, ölüme eklenen bir hükümdür. Miras hukukunda gizli ödeme yapısıyla detaylandırılmıştır.

Mirastan mahrum bırakma, miras devri usulüne göre vasiyetname veya miras sözleşmesine göre yapılabilecek bir işlemdir. Bu işlemle mirasçı miras parası almadığı için şikayet davası açamaz.

MİRASTAN ÇIKARMA İŞLEMİ İPTALİ

Mirasçılıktan çıkarma işleminin geri kalanının aynen bırakılması da mümkündür ve bu amaçla vasiyetnamelerin iptaline ilişkin özel hükümler bulunmaktadır.

Örneğin, resmi bir yazılı vasiyetname ile tesis edilen mirastan mahrum bırakma, el yazısıyla yazılan bir vasiyetname veya yazılı hükümlerin uygun olması durumunda sözlü bir vasiyetname ile iptal edilebilir. Vasiyetçinin fikrini değiştirmesi halinde bu dava için yeni bir vasiyetname yapılması gerekir.

Bu nedenle, hukuk davası açarken ve geri alırken, makul ve uygun bir şekilde elde edilen sonuçlar, önemli medeni usul kanunlarında önemli sonuçlar doğurabilmektedir.

O BELGEYİ VERMEK GEREKİYOR

Paranın israf edilmemesi için mirastan çıkarılması ve geri dönüştürülmesi resmi bir vasiyetname yapılarak yapılmalıdır. Aksi halde ciddi hak kayıpları yaşanabilir.

Örneğin 65 yaş üstü bir kişi için resmi vasiyetname hazırlanırken ruh sağlığına ilişkin sağlık raporunun alınması ve vasiyete eklenmesi gibi hususlar bulunmaktadır. Ancak elle yazılan vasiyetnameler, kazananları yalnızca devredilebilir vasiyetnameler halinde sunamaz.

Usul gereği ölüme ilişkin hükümler, vasiyetçinin oğlunun iradesinin güçlü bir delilidir. Mirasçı, ancak ölüm kararında belirtilen gerekçenin asılsız olması halinde mirasın iptalini iptal edebilir.

Mirastan yoksun bırakılmak için mirasın silinmesi sırasında çıkarma beyanının yapılması gerekir. Aksi takdirde mirasçı itiraz edebilir ve vasiyetçinin isteğine aykırı sonuçlar doğabilir. Bu konu Medeni Kanun’un 512. maddesinde düzenlenmiştir.

Kaynak: GAMZE KOÇAK