Sağkan ve Şahin, Başkan Zeybek ile Buluştu! Sağkan ve Şahin, Başkan Zeybek ile Buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararda, Anayasaya Mahkemesi Üyeliğine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil seçilmiştir” denildi.

Muhabir: Gamze Koçak