Mistik terimi tarihsel olarak, antik Yunan'daki dini ayinlere katılan kişileri tanımlamak için kullanılmıştır. Ancak günümüzde, sezgileriyle manevi dünyaya erişen ve Tanrı'yla iletişim kurma kapasitesine sahip olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Mistik deneyimler, kişilerin içsel anlayışlarının derinliklerine işaret eder ve bu kişilere aynı ad verilir.

Minik Eller Resim Atölyesi Sergisi Açıldı! Minik Eller Resim Atölyesi Sergisi Açıldı!

Bireyler söz konusu olduğunda mistik, kişinin sıradışı sezgilere önem vermesini, aydınlanmayı arzulamasını ve belli kesin yargıları olmamasını ifade eder. Bu bağlamda, mistik bir kişi, hem spiritüel hem de esrarengiz sayılabilecek niteliklere sahiptir. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından mistik kelimesi sıfat olarak tanımlanmış olup, bir kişinin gizemli yönlerini veya olayların gözle görülmeyen boyutunu vurgulamak için kullanıldığı belirtilir. TDK, mistik kelimesini daha iyi anlaşılabilir kılmak amacıyla "Gaipten sesler duyuyor ve ruhuna fısıldananlarla mistik şiirler yazıyor." şeklinde bir örnekle açıklar.