Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası’ndan bir heyet 9 Ocak 2012 Pazartesi günü Afyon Kocatepe ÜniversitesiMühendislik Fakültesine ziyarette bulundu. Ziyarette iki kurumun işbirliği içinde yapacağı projeler ele alındı. Ortak projeler üretilecek Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürü Ahmet Bağcı birim müdürlerinden oluyan heyet; AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde TMO Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ile AKU Mühendislik Fakültesi tarafından Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları çerçevesinde ortak bir proje teklifinin hazırlanması konusunda karar alındı. . Ayrıca haşhaş ve tohumları üzerinde ileriki aşamada bazı projelerin de yapılabilirliği tartışılarak bölgemizin geleneksel bitkisi olan haşhaş ve diğer endüstriyel bitkileri de kapsayacak şekilde bir araştırma merkezinin kurulmasının gerekliliği her iki kurum temsilcileri tarafından vurgulandı.