Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklama, özellikle kira, ücret ve değer artış kazancı gibi gelirlerini beyan etmeyen mükellefleri hedefliyor. 

“Pişmanlık” hükmünden yararlanarak vergi borçlarını ödeme imkanı sunulması, vergi mükelleflerinin beyanname verme sürecindeki ihmallerini düzeltmelerine olanak tanıyor. 

Geçen yıl elde edilen gelirlere ilişkin beyan döneminin sona ermesinin ardından yapılan açıklamaya göre, birçok mükellefin gelirlerini beyan etmediği tespit edilmiş. 

Ancak bu durumda cezai işlem uygulanmadan vergi borçlarını ödemek için “pişmanlık” hükmünden faydalanma imkanı veriliyor. Bu açıklama, mükelleflere düzenli olarak beyanname verenlere teşekkür edilerek ve beyanname vermeyenleri tespit etmek için yapılan analizlerle birlikte sunulmuş.  

Özellikle bankalar, sigorta şirketleri, tapu ve nüfus idaresi gibi kurumlardan elde edilen bilgilerin kullanılmasıyla beyanname vermeyen mükellefler belirlendi.

Geçtiğimiz yıl, 1 Mart’ta başlayan gelir vergisi beyan dönemi, 5 Nisan tarihinde sona erdi. Bu dönemde, kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Toplamda, beyannamelerle 399,2 milyar lira matrah ve 126,9 milyar lira vergi beyan edildi.

Bu kapsamda geçen yıla oranla şu önemli artışlar sağlandı:

Erdoğan Emekliler İçin Düğmeye Bastı! Erdoğan Emekliler İçin Düğmeye Bastı!

• Beyanname sayısında yüzde 27 artış.

• Matrah miktarında yüzde 107 artış.

• Hesaplanan vergide yüzde 101 artış. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira ve ücret gibi gelirleri için beyanname veren 1,8 milyon mükellef ile ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı açısından bildirimde bulunan 2,6 milyon mükellefe SMS göndererek, beyannamelerini zamanında verdiği için teşekkür etti. 

Bu sayede düzenli olarak beyanname veren mükelleflere destek olunurken, beyanname vermeyenlerin tespit edilmesi için yapılan analizlerle de vergi uyumunun artırılması hedefleniyor. 

BEYAN TALEBİNDE BULUNMAYAN 15 BİN MÜKELLEF TESPİT EDİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucunda, iş yerlerini kiraya veren ancak bu gelirleri beyan etmeyen 15 bin mükellef tespit edildi. 

Ayrıca, bankalar ve gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınan verilerle yapılan karşılaştırmalar neticesinde, son 5 yıl içerisinde gayrimenkul alım satımından kaynaklanan değer artışı kazançları olmasına rağmen bunu beyan etmeyen 32 bin mükellef olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, bankalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan analizlerle, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gereği ücret gelirlerini beyan etmeyen mükellefler de incelendi. 

İncelemeler sonucunda, tek bir işverenden 1,9 milyon lira üzerinde ücret alan 6 bin 800 kişi ve birden fazla işverenden ücret alan 6 bin 300 kişi olmak üzere toplamda 13 bin 100 mükellefin ücret gelirlerini beyan etmediği ortaya çıktı.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN  AÇIKLAMA GELDİ.

Hazine ve Maliye Bakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2023 yılında kira, ücret ve diğer gelir kalemlerinden kazanç sağlayan 1,8 milyon mükellef ile ticari, zirai veya serbest meslek geliri olan 2,6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi sunduğunu belirtti. Zamanında beyanname sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Bakan, ayrıca, gelir elde ettiği halde henüz beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefi tespit ettiklerini ve bu mükellefleri, cezai yaptırımlardan kaçınmak adına pişmanlık hükmünden yararlanmaya çağırdı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeledeki kararlılıklarını ve adil rekabet ile mali disiplinin önemini vurguladı. 

Kaynak: GAMZE KOÇAK