Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nde Cumhuriyet’in ilanının 99.yılı nedeniyle sergi çalışması gerçekleştirildi.Sergide Afyonkarahisar yerel gazetelerinin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili eski sayıları yeraldı. Sergi, Tarih Öğretmeni Muhammet Öztürk ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuğçe Özden Çınar danışmanlığında Bilsem öğrencileri Bilge Nur Kocaerkek, Asiye Cemre Koçer ve Eylül Ecem Buran tarafından hazırlandı.  Afyon İl Halk Kütüphanesi ve Milli Kütüphane Dijital Arşivi’nden temin edilen gazetelerle oluşturulan “Gazetelerin Gözünden Cumhuriyet Yolculuğu” adını taşıyan sergi çalışması 27 Ekim-5 Kasım 202 tarihleri arasında Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. ODAK HABER MERKEZİ