1453 yılında İstanbul'un fethinden kısa bir süre sonra, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak Hızır Bey'i atadı. Aynı yıl içerisinde İstanbul Üniversitesi de Fatih Sultan Mehmet tarafından kuruldu ve bugün hala hizmet vermektedir. 1740 yılında Osmanlı Devleti, Fransa ile kapitülasyon antlaşması imzaladı ve bu antlaşma sonrasında Fransızlar, Osmanlı toprakları üzerinde ticari ve yargısal bazı ayrıcalıklar elde ettiler.

İMZAYA GİDEN YOL AÇILDI

1876 yılında Osmanlı Padişahı Abdülaziz tahttan indirildi ve yerine yeğeni V. Murat geçti. Bu değişim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde önemli bir değişikliği işaret etti. 1920 yılında Fransa ve TBMM Hükûmeti arasında geçici bir ateşkes imzalandı. Bu anlaşma, Sakarya Zaferi'nden sonra TBMM'nin kazandığı askerî başarılar ve diplomatik zaferler sonrası Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanmasına giden yolu açtı.

TARİHİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI

1921 yılında Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi ve Atatürk, bu köşkü yazılı bir bildiri ile Ordu'ya bağışlamıştır. Bu köşk, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolik yapılarından biri olarak kabul edilmekte. 1992 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Bosna'daki saldırıları durdurmak amacıyla Sırbistan'a ambargo koydu. Bu karar, Bosna Savaşı'nda bir dönüm noktası olmuştur. Bugün hala izleri görülebilen tarihi olaylar, Türkiye ve dünya tarihine damga vurmuştur ve bu olaylar, tarihin önemli dönüm noktalarını oluşturmaktadır. //HABER: FADİME ÖZKARAN